top of page

NAZORG

AFTER CARE

WELKE VORM NAZORG / WHAT TYPE OF AFTER CARE

Welke nazorgmethode is gebruikt?

Aan het einde van je tatoeagesessie heeft je tatoeëerder besloten om je tattoo te bedekken met Second Skin of met folie. Maar hoe weet je nu welke van de twee is gebruikt? Second Skin is een doorzichtige, ademende pleister die direct op je tattoo is aangebracht. Folie, daarentegen, is een los stuk folie (vergelijkbaar met huishoudfolie) dat om je getatoeëerde gebied is gewikkeld. Lees hieronder de aanbevolen nazorginstructies voor zowel Second Skin als folie.

which aftercare method was used:

At the end of your tattoo session, your tattoo artist decided to cover your tattoo with either Second Skin or foil. But how do you know which one was used? Second Skin is a transparent, breathable adhesive bandage applied directly to your tattoo. Foil, on the other hand, is a separate piece of foil (similar to cling film) that's wrapped around your tattooed area. Below, read the recommended aftercare instructions for both Second Skin and foil.

SECOND SKIN

NAZORG MET SECOND SKIN

Tijdens het tatoeëren raakt de huid beschadigd, waardoor er een wond ontstaat. Een goede verzorging is essentieel voor het genezingsproces, dat ongeveer zes weken duurt. Hieronder vind je een stapsgewijze handleiding voor de nazorg van je nieuwe tatoeage.

Stap 1: Laat de folie erop zitten. 

Een zelfklevende folie, aangebracht door je tatoeëerder, beschermt je nieuwe tattoo tegen water en bacteriën. Deze folie is waterdicht, maar laat de huid ademen. Je kunt deze 3 tot 5 dagen laten zitten, zelfs tijdens het douchen. Onder het folie kan zich wat inkt en plasma verzamelen; dit is normaal en bevordert de genezing. Verwijder de folie eerder als je huid geïrriteerd raakt of als de folie loslaat.

Stap 2: Verwijderen van de folie.

Verwijder de folie voorzichtig om de huid niet te beschadigen. Reinig het gebied grondig met een antibacteriële, parfumvrije zeep zoals Unicura, en lauwwarm water. Laat de tattoo daarna aan de lucht drogen of dep het droog met een schone handdoek of papieren doekjes. Vermijd wrijving over de tattoo.

Stap 3: Zalf smeren & schoon houden voor twee weken.

Begin met het aanbrengen van Bepanthen babyzalf of Bepanthen Tattoo zalf nadat je de folie hebt verwijderd. Smeer één keer per dag, gebruik liever te weinig dan te veel. Bij extreme droogte mag je vaker smeren. Was je handen altijd met antibacteriële zeep voordat je de zalf aanbrengt. Houd de tattoo schoon door deze dagelijks te reinigen met Unicura handzeep.

Algemene verzorgingstips tijdens het genezingsproces:

 • Raak de tatoeagewond zo min mogelijk aan en was je handen voor elke verzorging.

 • Krab niet aan de tatoeagewond.

 • Draag geen strakke of vuile kleding over de tattoo.

 • Dek de tattoo niet af met pleisters of verband.

 • Vermijd (bubbel)baden, zwembaden, sauna's, en stoombaden.

 • Stel de tattoo niet bloot aan direct zonlicht of zonnebanklicht.

Door deze stappen en tips te volgen, ondersteun je het genezingsproces van je nieuwe tattoo en zorg je ervoor dat deze mooi en gezond blijft.

AFTER CARE WITH SECOND SKIN

During the tattooing process, the skin is damaged, creating a wound. Proper care is essential for the healing process, which takes about six weeks. Below, you will find a step-by-step guide for the aftercare of your new tattoo.

Step 1: Leave the film on.

A self-adhesive film applied by your tattoo artist protects your new tattoo against water and bacteria. This film is waterproof but allows the skin to breathe. You can leave it on for 3 to 5 days, even while showering. Some ink and plasma may collect under the film; this is normal and aids in the healing process. Remove the film earlier if your skin becomes irritated or if the film comes off.

Step 2: Removing the film.

Carefully remove the film to avoid damaging the skin. Thoroughly clean the area with an antibacterial, fragrance-free soap such as Unicura, and lukewarm water. Allow the tattoo to air dry afterward or pat it dry with a clean towel or paper towels. Avoid rubbing the tattoo.

Step 3: Applying ointment & keeping it clean for two weeks.

Start applying Bepanthen baby ointment or Bepanthen Tattoo ointment after removing the film. Apply it once a day, preferring too little over too much. If the skin becomes very dry, you may apply more often. Always wash your hands with antibacterial soap before applying the ointment. Keep the tattoo clean by washing it daily with Unicura hand soap.

General care tips during the healing process:

 • Touch the tattoo wound as little as possible and wash your hands before any care.

 • Do not scratch the tattoo wound.

 • Do not wear tight or dirty clothing over the tattoo.

 • Do not cover the tattoo with band-aids or bandages.

 • Avoid (bubble) baths, swimming pools, saunas, and steam baths.

 • Do not expose the tattoo to direct sunlight or tanning beds.

By following these steps and tips, you support the healing process of your new tattoo and ensure it remains beautiful and healthy.

FOLIE / FOIL

NAZORG MET FOLIE

Bij het zetten van een tatoeage raakt de huid beschadigd en vormt zich een wond. Met de juiste verzorging geneest deze meestal binnen zes weken. Direct na het tatoeëren wordt de huid afgedekt met een beschermfolie, die je na 3 tot 5 uur kunt verwijderen. Vervolgens is het belangrijk om de tatoeage goed te reinigen en te verzorgen. Douchen met de tatoeage is direct toegestaan.

 

Volg deze stappen voor de verzorging van je nieuwe tatoeage:

 

Reinig de tatoeage dagelijks zachtjes met een milde, parfumvrije desinfecterende zeep en lauw water.

Dep de tatoeage na het wassen zorgvuldig droog met een schone handdoek; wrijf niet.

Breng twee of drie keer per dag een zalf aan die je tatoeëerder heeft aanbevolen of verstrekt. Zorg dat je handen schoon zijn door ze te wassen met desinfecterende zeep voordat je de zalf aanbrengt. Indien nodig, bij erg droge huid, kun je de zalf vaker aanbrengen. Doe dit gedurende twee weken.

Tijdens het genezingsproces is het belangrijk om:

 

De tatoeagewond zo weinig mogelijk aan te raken (was altijd eerst je handen).

Niet aan de tatoeagewond te krabben.

De wond niet te bedekken met strakke of vuile kleding.

Geen pleisters of verband over de tatoeagewond te plaatsen.

Het vermijden van (bubbel)baden, zwembaden, sauna's, en stoombaden.

De tatoeagewond niet bloot te stellen aan direct zonlicht of de zonnebank.

Voor een optimale verzorging tijdens het genezingsproces worden Bepanthen babyzalf & Unicura Balans handzeep aanbevolen.

AFTER CARE WITH FOIL

When getting a tattoo, the skin is damaged, creating a wound. With proper care, this wound typically heals within six weeks. Immediately after tattooing, the skin is covered with a protective film, which should be removed after 3 to 5 hours. Afterwards, it's essential to clean and moisturize the tattoo. Showering with the tattoo is allowed right away.

 

Follow these steps to care for your new tattoo:

 

Gently clean the tattoo once a day with a mild, unscented antiseptic soap and lukewarm water.

Pat the tattoo dry after washing with a clean towel; do not rub.

Apply an ointment two or three times a day that your tattoo artist has recommended or provided. Ensure your hands are clean by washing them with antiseptic soap before applying the ointment. If necessary, due to very dry skin, you can apply the ointment more frequently. Continue this for two weeks.

During the healing process, it is important to:

 

Touch the tattoo wound as little as possible (always wash your hands first).

Not scratch the tattoo wound.

Not cover the wound with tight or dirty clothing.

Not use band-aids or bandages over the tattoo wound.

Avoid (bubble) baths, swimming pools, saunas, and steam baths.

Not expose the tattoo wound to direct sunlight or tanning beds.

For optimal care during the healing process, Bepanthen baby ointment & Unicura Balance hand soap are recommended.

bottom of page