top of page

VOORBEREIDING TATTOO AFSPRAAK

PREPARATION

HOE BEREID IK ME VOOR OP MIJN AFSPRAAK? / HOW DO I PREPARE FOR MY APPOINTMENT?
Bij onze tattooshop streven we naar een positieve ervaring tijdens jouw tattoobezoek. Een goede sfeer en gezelligheid zijn essentieel, maar een goede voorbereiding draagt ook bij aan deze ervaring. Aangezien iedereen anders is en sommige mensen meer spanning of zenuwen kunnen ervaren voor het zetten van een tatoeage dan anderen, delen we graag handige tips met jou over hoe je goed voorbereid naar je tattoobezoek kunt komen.

Hier zijn een aantal stappen die je kunt nemen om je pijnervaring te minimaliseren:
- Zorg voor voldoende slaap voorafgaand aan je afspraak.

- Eet een voedzame maaltijd vooraf, bij voorkeur met voedsel dat langzame suikers bevat.
- Draag comfortabele kleding.

- Beperk je cafeïne-inname tot een matig niveau (dus vermijd energiedrankjes).
- Vermijd alcohol en drugs gedurende de 24 uur voorafgaand aan je afspraak.

At our tattoo shop, we strive to provide a positive experience during your tattoo visit. A good atmosphere and friendliness are essential, but proper preparation also contributes to this experience. Since everyone is different and some people may experience more tension or nerves before getting a tattoo than others, we'd like to share some useful tips on how to come well-prepared for your tattoo appointment.

Here are a few steps you can take to minimize your pain experience:
- Ensure an adequate amount of sleep before your appointment.
- Eat a nutritious meal beforehand, preferably with foods containing slow sugars.
- Wear comfortable clothing.
- Limit your caffeine intake to a moderate level (avoid energy drinks).
- Avoid alcohol and drugs for 24 hours prior to your appointment.

 

ONTSPANNEN / RELAX
Onvoldoende slaap, honger en strakke kleding kunnen ervoor zorgen dat je niet goed kunt ontspannen. Ook een teveel aan cafeïne kan leiden tot een gebrek aan ontspanning, omdat je lichaam dan te alert is. Alcohol en drugs bevatten stoffen die geen voordelen bieden voor je lichaam; integendeel, je lichaam zal hard moeten werken om ze zo snel mogelijk te elimineren. Dit kost veel energie, die je juist hard nodig hebt tijdens je tattoobezoek. Het is gemakkelijk voor te stellen dat het erg ongemakkelijk is om getatoeëerd te worden als je een kater hebt.

Lack of sleep, hunger, and tight clothing can prevent you from relaxing properly. Additionally, an excess of caffeine can lead to a lack of relaxation because your body becomes too alert. Alcohol and drugs contain substances that offer no benefits to your body; on the contrary, your body will have to work hard to eliminate them as quickly as possible. This consumes a lot of energy, which you actually need during your tattoo session. It's easy to imagine that getting tattooed with a hangover can be very uncomfortable.

 

ALCOHOL & DRUGS
Alcohol en drugs hebben een bloedverdunnend effect, wat kan leiden tot een minder mooi resultaat. Je huid kan het tatoeëren minder goed verdragen en voor mij als tattoo-artiest is het ook minder prettig omdat je huid meer bloed en vocht verliest. Hetzelfde geldt voor bloedverdunnende middelen, waaronder bepaalde medicijnen en aspirine. Indien je toch onder invloed bent, zal de afspraak niet doorgaan en plannen we een nieuwe datum in.

Alcohol and drugs have a blood-thinning effect, which can lead to a less optimal result. Your skin may not tolerate tattooing as well, and for me as a tattoo artist, it's also less pleasant because your skin loses more blood and moisture. The same applies to blood-thinning agents, including certain medications and aspirin. If you are under the influence, the appointment will not proceed, and we will schedule a new date.

 

SNACKS
Zorg ervoor dat je wat extra eten en drinken meeneemt. Tijdens het tatoeëren kan je bloedsuikerspiegel sneller dalen dan normaal, wat kan leiden tot een flauw gevoel. Een frisdrank of een dextro energy kan vaak helpen. Voor de bewuste eter zijn een banaan of gedroogd fruit ook goede opties vanwege de snelle suikers.

Make sure to bring along some extra food and drinks. During tattooing, your blood sugar levels can drop faster than usual, which can lead to feeling faint. A soft drink or a dextro energy can often help. For the health-conscious eater, a banana or dried fruit are also good options because of their quick sugars.

 

KLEDING / CLOTHING
Houd er rekening mee dat er inkt op je kleding kan komen, wat er bij het wassen niet meer uitgaat. Draag daarom kleding die vies mag worden. Afhankelijk van de locatie van je tatoeage, denk ook aan het type ondergoed dat je draagt. Als we bijvoorbeeld een tattoo op je onderrug zetten met zwarte inkt, vermijd dan het dragen van nieuwe witte onderkleding. In bepaalde situaties is het handig om praktische kleding te dragen of mee te nemen. Stel je wilt een tattoo op je onderbeen. Een strakke spijkerbroek kan dan problematisch zijn om omhoog te trekken, of het kan te strak zitten. In dat geval is het beter om losse kleding te dragen of een korte broek/legging mee te nemen. Een veelvoorkomend scenario is ook een tattoo op de zij of rug, waarbij de beha los moet of uit moet. In dat geval kun je een vest of blouse achterstevoren dragen of meenemen. In de tattooshop is er altijd de mogelijkheid om je om te kleden. Heb je lang haar? Neem dan een elastiekje of haarknip mee.

Please note that ink may get on your clothing, which may not come out in the wash. Therefore, wear clothing that can get dirty. Depending on the location of your tattoo, also consider the type of underwear you wear. For example, if we're tattooing your lower back with black ink, avoid wearing new white underwear. In certain situations, it's practical to wear or bring along specific clothing. Let's say you want a tattoo on your lower leg. Wearing tight jeans may make it difficult to pull them up or may feel too constricting. In that case, it's better to wear loose clothing or bring shorts/leggings. Another common scenario is a tattoo on the side or back, where the bra needs to be loosened or removed. In this case, you can wear or bring a backward-facing vest or blouse. There's always the option to change clothes at the tattoo shop. Do you have long hair? Remember to bring a hair tie or clip.

bottom of page